Spam

Wat is SPAM ?
Mensen ongevraagd benaderen per e-mail (de zgn ‘spam’) is de meest voorkomende vorm van spamming. Dit wordt gedaan met enorm lange lijsten met adressen die vaak van het Internet worden geplukt, volautomatisch en geheel anoniem. De gespamde heeft er echter veel extra zorgen en kosten door. Gelukkig zijn spammers nu wettelijk te vervolgen.

Van de andere manieren om spam te definiëren luidt de meest algemene waarschijnlijk zo: "Gegevens die naar meerdere ontvangers, voor wie de zender een vreemde is, worden verzonden terwijl er niet om is gevraagd door de ontvanger".

Waarom anti-SPAM-beleid ?  
Omdat verspreiders van Unsolicited Bulk E-mail (UBE) en Unsolicited Commercial E-mail (UCE), oftewel van grote hoeveelheden ongevraagde commerciële e-mail (de SPAM), grote overlast en enorme kosten kunnen veroorzaken voor de ontvangers van zulke e-mail zonder al te veel kosten te hoeven maken. Dit in tegenstelling tot de traditionele verspreiders van “junk mail”, die daarvoor nog zelf postpapier, enveloppen en porto betalen.

De kosten bestaan onder andere uit.:
- Bandbreedte van de Internet Service Provider die door SPAM wordt opgeslokt.
- Additionele IP-infrastructuur om dit verlies te compenseren.
- Het moeten signaleren, filteren en verwijderen van SPAM (UBE en UCE).
- De overige hard- en software die alle voorzorgsmaatregelen vereisen.

Wij zijn van mening dat de bovenstaande kosten niet zonder meer aan de gebruikers van het Internet kunnen worden opgedrongen. Het uitbannen van SPAM zal volgens Nexxite leiden tot een beter en goedkoper gebruik van het Internet en Nexxite beter in staat stellen zijn klanten efficiënte en betaalbare service te verlenen.

Het beleid
A. Het is klanten verboden om SPAM-berichten te verzenden aan iedere willekeurige Internetgebruiker en/of dergelijke berichten ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet te posten via het netwerk van Nexxite. Dit geldt tevens indien deze handelingen worden verricht bij een andere provider maar hierbij een website wordt betrokken, gehost door Nexxite.

B. Het is klanten verboden om tijdelijk of permanent met een onvoldoende beveiligde mail server verbonden te zijn in het netwerk van Nexxite. De mail server is toegestaan om inkomende e-mail te accepteren die is bedoeld voor de desbetreffende domein(en), en e-mail te verzenden afkomstig van (het) door Nexxite toegekende IP-adres(sen). Het is uitdrukkelijk verboden om e-mail te accepteren buiten het toegekende netwerk, die bedoeld is voor verzending buiten dit netwerk. Anders gezegd: de mail server mag het begin- of het eindpunt voor e-mail zijn, maar geen tussenstation. Nexxite behoudt zich het recht voor een onvoldoende beveiligde mail server op het Internet zonder kennisgeving vooraf te blokkeren.

C. Bulk E-mail is toegestaan mits gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde OPT-IN-regeling. Mailings op basis van een database waarbij de verzender (de klant) niet door de ontvangers is geautoriseerd, worden beschouwd als SPAM. Bij ontvangst van klachten zal Nexxite dienovereenkomstig handelen.

D. Zodra Nexxite klachten ontvangt over de klant of diens klanten, gaat naar deze klant een officiële waarschuwing uit. Indien binnen 24 uur geen reactie volgt waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen zijn genomen om SPAM te voorkomen, behoudt Nexxite zich het recht voor om een of meer door Nexxite toegekende IP-adressen of sites op het Internet te blokkeren.

E. Herhaling van klachten leidt ertoe dat Nexxite zonder kennisgeving vooraf de DNS-records van de klant voor steeds een periode van minimaal 48 uur verwijdert. Nexxite behoudt zich het recht voor de dienst aan de klant definitief op te heffen zonder dat enig recht bestaat op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn. Als een onvoldoende beveiligde server is gebruikt voor het verzenden of doorsturen van SPAM wordt poort 25 (SMTP) geblokkeerd voor het IP-adres van de klant.

F. Nexxite heeft het recht om dataverkeer te blokkeren van andere netwerken om aldus SPAM te weren of voorkomen. Dit kan leiden tot het tijdelijke wegvallen van verbinding(en) met andere netwerken.

Blijf op de hoogte!

Abonneer je op de nieuwsbrief en behaal direct voordeel.

Deze klanten hebben al een website laten maken